Trusted all over the world

Herroepings formulier

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

AAN:
Frucon²
Pittemsestraat 58d
8850 Ardooie (Belgium)
Fax : +32 51 696 837
customer.care@americantourister.com

Ik/wij(*) deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomst betreffende de verkoop
van de volgende goederen/levering(*) van de volgene dienst(*) herrop/herroepen(*).Handtekening van consumenten (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend):
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Bedankt om ons te contacteren.
Wij zullen uw aanvraag zo snel mogelijk behandelen.